Wpływ muzyki na rozwój dziecka – nauka gry na saksofonie

Dziecko nie rodzi się muzykiem, ale rodzi się z większymi lub mniejszymi predyspozycjami muzycznymi, czyli z uzdolnieniami muzycznymi. Uzdolnienie muzyczne jest miarą potencjału do uczenia się muzyki. Dziecko nie ma na to bezpośredniego wpływu. Osiągnięcie muzyczne natomiast określa to, czego dziecko już się nauczyło. Umiejętności zależą, więc od wkładu pracy dziecka. Szkoła muzyczna i nauka gry na instrumentach muzycznych wzbogacą jego rozwój. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jak muzyka wpływa na rozwój dziecka, co zrobić, by udoskonalić zdolności muzyczne, a także przybliżymy naukę gry na saksofonie.

Muzyka, a małe dziecko
Zasadą jest, że muzycznie należy wpływać na jak najmniejsze dziecko. Fundamentem uzdolnień rozwijających się jak i ustabilizowanych jest audiacja. Zachodzi ona wtedy, gdy muzyka jest słyszana i rozumiana przez umysł, mimo że nie jest obecna, a nawet nigdy nie była obecna w fizycznym otoczeniu odbiorcy. Rozwój audiacji jest istotą rozwoju muzycznego dziecka. Stopień, w jakim dziecko potrafi wyaudiować dwa motywy tonalne, jako takie same lub rożne od siebie oraz stopień, w jakim potrafi tego dokonać na motywach rytmicznych, jest miarą jego tonalnych i rytmicznych uzdolnień. Tak, jak można powiedzieć, że im więcej słów dziecko potrafi pomyśleć, tym wyższy jest jego II (iloraz inteligencji), tak można stwierdzić, że im więcej motywów tonalnych i rytmicznych potrafi wyaudiować, tym większe są jego muzyczne uzdolnienia.

Szkoła muzyczna – w czym pomoże?
Przede wszystkim profesjonalnie nauczy grać na instrumentach muzycznych. Należy podkreślić, że do uczenia się muzyki potrzebna jest wiedza dotycząca muzycznych zdolności. Uzdolnienia muzyczne są konsekwencją zarówno wpływów środowiska, jak i wewnętrznego potencjału. Jeśli nie pielęgnuje się uzdolnień muzycznych, z którymi małe dziecko się rodzi będą one w sposób ciągły opadać, aż w końcu zanikną. Bogate muzyczne środowisko ma duże znaczenie dla rozwoju muzycznego dziecka. W szkole muzycznej pracują specjaliści w dziedzinie muzyki. Dostrzegą oni potencjał, jaki drzemie w młodym człowieku. Uczy cierpliwości, systematyczności, pracowitości, ponieważ nauka gry jest ciężką pracą, a na efekty trzeba czekać długo. Nauka gry na saksofonie uczy także wrażliwości na piękno – na sztukę.

Saksofon – oryginalny instrument i pasja
Jak wygląda saksofon? To instrument złożony z dużej metalowej rury przypominającej kształtem fajkę (wyjątkiem jest saksofon sopranowy, gdyż jest prosty). Saksofon wyposażony jest w klapy i stroik. Występuje kilka rodzajów saksofonu:

  • kontrabasowy,
  • basowy,
  • tenorowy,
  • barytonowy,
  • altowy,
  • dwa sopranowe.

    Gra na saksofonie jest oryginalną umiejętnością. Tak naprawdę jest niewiele osób, którzy potrafią grać na nim. Nauka gry na saksofonie jest związana z ciężką pracą i poświęceniem. Zasady gry może opanować każdy człowiek, jednak własny styl osiągają nieliczni. Dzięki umiejętności grania na tym instrumencie można zarabiać niemałe pieniądze, zwłaszcza muzyka posiadającego oryginalny styl. Najtańszy saksofon kosztuje około tysiąc złotych.