Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Zespół szkół muzycznych nr. 1 w Rzeszowie to szkoła państwowa I st. mieszcząca się przy ulicy Sobieskiego 15 w Rzeszowie. W skład zespołu szkół wchodzi Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Szkoła Muzyczna II stopnia.